βολεμένη στην κλάψα κατάδικος
αυτοεξόριστη χρυσή εποχή
καβλωμένη σαν πρώιμος θάνατος
φρέσκια σάρκα ζώντας την αποχή
—2012—