βρωμάς σβησμένες σκέψεις
έχεις αγκάθια στο λαιμό
κι ό,τι μπορείς να κλέψεις
θα το ξεπλύνεις στο σκατό—2012—