μονάχακρέας

φρενοβλαβής ραψωδία
ευλογημένο μακελειό
ερημική ομοιοστασία
νηστικό μυστικό
λαίμαργη υποταγή
ενοχική κτηνωδία
επώδυνα πλασματική
ιδεοληπτική δυσπεψία
λύσσα
διαστροφοκτονική
δύσκαμπτη ανθρωπρέπεια
συμπεριφορική
φυλακή

διατρητική απέχθεια—2013