ελεεινημοσύνη

είμαι το ελιξίριο που φράσσεται στα εντόσθια
μιας βραχυκυκλωμένης θέλησης που χύνεται ούσα όρθια
σαν τον καρκίνο της μητρόπολης σε κάθε του μετάσταση
είμαι η επιτομή του άσπιλου στην πλέον ερειπυώδη διάσταση
—2014—