ψυχεντοιχισμεναναγκασηπτικό

με πείσμα απερίσπαστα τελεολογικό
το γνήσιο υπό σχάση πυρηνική
φθίνει σε φαύλο εφησυχασμό
σε μια διαταρασσόμενα αβάσταχτη επιβολή
σε ανήλιαγη φώλια μαντρωμένο
σε αμφιμορφευνουχισμένες δυσανεξίες
σε σπέρμα απ'τα συμφραζόμενα
σε ισχνές σφραγισμένες αναλογίες
στην κάθαρση του ανεκπλήρωτου οπού δεν έχει αφανιστεί
εκ των προτέρων αθροίζοντας σθένος βραδέως δριμύτερο φυγοπόνει
στην εγκατάλειψη των εγγυήσεων από συμμαχικά του υποχείρια
έχει εκτραφεί σε βούρκους με μοχθηρά προκαθορισμένα κριτήρια
στείρα να κατακτήσει αντίληψη από αντίπαλα οχυρά κι ορμητήρια
κι ιδωμένο ολισθαίνον μελωδικά προς μια ανέμπνευστη νέα εκδοχή

 να σαπίσει πειθήνια ως ψήγμα αλυχτώντας μ'ακανόνιστη υπεροχή—2014—