Κ•Κ•Τ•Μ•Ν•Τ•Μ

καταγραφή της κίνησης που ακόμα κι όταν στριμωχτεί πηγάζει σιγουριά σα παγερή ακαμψία
αυθαιρεσία σε συμφωνία αμοιβαία με το αδοκίμαστο αβίαστα προκύπτοντας σα μετά-ουτοπία
—2014—