[]επετειακάείδωλα[]

εκτίθενται σε λύματα λημμάτων υπολειμματικών
μέχρι να διεκδικήσουν επιπόλαια απώτερες α
ιτίες μέσα σε τάφους αφορμών
βάναυσα καταβροχθισμένα μ'ακίνδυνη απλότητα
προσφέρονται ως θύματα αναμενόμενα απρόβλεπτων πειρασμών
καθώς χωνεύονται ενάρετα σαν καθημερινότητα που συσπειρώνεται ανόμοια
σ'ωφέλιμες στοίβες
κοινές αποστασιοποιημένης παρατήρησης των γεγονότων
κι άχαρα επακόλουθης ανεμελιάς
σε άμυνα διηνεκή
καθηλωμένα ασταθώς
με ακμαία επιείκεια ελέγχοντας τις ήττες τους προσωρινά
ως μαλθακρότητας πειστήρια αισθητικά
πλέον βιώνονται ως φάσμα οντότητας τρωτής συνοπτικά

μόνο εμφανιζόμενο γιατί τότε μ'ουδέτερη σκληρότητα
ξέρει
πως ν'αλλοιώνεται
κλιμακωτά
ως ύστατων σφυγμών ενέχυρα εισαγωγικά
πειράματα που βρίσκονται σε πλήρη εφαρμογή ως συνδυασμός από εφεδρικά ξεθωριασμένα ταξίδια
και σχέδια αμβλυνόμενα σε ποιοτικλυσμαστεγανωτική τροχιά
ως ίχνη
δήθεν γνώσης αυθάδους που επιμελώς αποφεύγοντας να φθαρεί
φθάνει σε συμπεράσματα εξισωδογματικά—2015—