προοδυνητικήπνευμαστικότητα

με ήπια προδηλότητα
αφιερωμένη εχθρικά
στην αποσχιστική κληρονομιά
μετρήσιμων αμοιβών
τείνει να εκπαιδευθεί
απ'τη χροιά γενικευμένων συνθηκών
στο χάδι του αντίκτυπου
μιας κυκλικότητας κλαυσίγελων υποστηρικτικών
απρόθυμα μετενσαρκωμένων σε βδέλλες υστεροβουλιμικών εντολών
του ερέβους που ως ανεκτίμητη συγκομιδή
απεικονίζει με κυρτή προοπτική κειμήλια πολυσύλλαβων απειλών
—2015—