μηδέν0

αλείφομαι μ'ένα βραστό χυλό χολής ιδιοδίκαια οργανωτικής
της στέψης των αλλήθωρων υπονοιών μου σαν προσωνύμια των προσπαθειών μου
το εσκεμμένο ορίων εμπεριστατωμένων κατευνάζοντας
κάπου ενεργά να αποστάξω επειγόντως το μυαλό μου
—2015—