.|σιωπεριστικήαναμεταδιαφορία|             |σαρδονιοβορβορώδηςχάλκευση|.

τεθλασμένο τέκνο σαθρά φαιδρών σειρήνων τ'ανέμου
στρατευόμενη με τ'ουράνιο μάγμα
μειλίχια μύχιων αμυχών
πέφτει ευγνωμονώντας
σ'εδάφη απέραντων βάλτων
εκκεντρικά τετριμμένων
από άγκυρες
σπλαχνικές κρεμασμένη
στις ράχες αρπακτικών
μελαγχολικών
σποδών
χοίρων σπονδή βδελυρή
βορά κομβική νευμάτων νωχελικών
καταμεσής της αισχυνόμενης ζεύξης

κραιπάλης
πυρετώδους και μίας πλάνης μυελικής

αθέμιτη μάρτυς του ιδρύματος ασυλίας της θαλπωρής
η οποία παρά τη
βαθμιαία βλεννώδη σκουριά της
μυστηριωδώς
σκωπτικά ενταύθα επουλώνεται
καραδοκώντας υποθελξικάρδια να λεηλατήσει τα μαυσωλεία της ανακούφισης
εφόσον εμβαθύνει στο ανεύρυσμα της κορεσμένα επιχειρούμενης

καρτερικής λαχτάρας του αρχαιοπρεπούς πολλαπλασιασμού
του διανύσματος της πυγμής μύδρων τεμαχισμένων εγκωμίων
του αυλικού ορυμαγδού περί του σκόπιμου αγώνα ανύψωσης αυτής
στο βάθρο του κύρους της θητείας σα χρίσμα αριστείας αυθεντικής
—2015—