παρέγχυμα

στις περιπτύξεις με την άδολα ενδελεχή
φιλοσοφοψοφωδηποικιλότητα
τούτο που άρδην παγιωμένα δε συνάδει
είναι το εφεξής επίβουλο πρόβλημα
για ερινύες των οποίων
η αΐδια ροπή
ολοταχώς φανατισμένη διευθετεί
τη χορηγία της βραχείας νοσηλείας του
έως τα εγκαίνια μιας αηδιαστικότερης εξυγίανσης
όπου το
μάλλον ρηξικέλευθα αναφανδόν
ωσάν εις το επανιδείν βαστάνε μεστό—2015—