τυφεξιλεωτικήαπαθαναταμφίεση

ήμασταν φρόνιμες αμοιβάδες
επωμιζόμενες ατέρμονα
ορμόνες από ευμάρεια κυβική
μομφών μοσχεύματα ήμασταν

σε σάμπως στερνές λιακάδες
εκμαιευμένα με δώρα προσηνή—2016—