●

η διττότητα της κρυψίνοιας συνωμοτικά δυσχερής
απόρροια των ερευνητικών εργαλείων της απολίθωσής της
σε νάρθηκες συντμήσεων απερίφραστων

λείψανων
κονιορτοποιημένων ύαινα εγγενής
σαγηνευμένη από τις σπιθαμές τις τάφρου
όπου η άλως επί θύραις ελλιπής
με διαμπερή στιλπνότητα ως είθισται παρεισδύει

συνετίζοντας λίστες κατακρεουργημένων αρτηριών—2016—